Trådløs blitzoptagelse

Der er to måder at anvende den trådløse blitz på. Én måde anvender et lyssignal, og den anden anvender et radiosignal til at kommunikere med blitzen. Den blitz, som er monteret på kameraet, skal være kontrolenheden ved blitzoptagelse med lyssignal, og der kræves en trådløs radiofjernbetjening (sælges separat) for trådløs blitzoptagelse med radiosignal. For detaljer om hvordan hver enkelt metode indstilles, skal du se betjeningsvejledningen til blitzen eller den trådløse radiofjernbetjening.
  1. Fjern dækslet til skoen fra kameraet og monter derefter blitzen eller den trådløse radiofjernbetjening.
    • I trådløs blitzoptagelse med lyssignal skal du indstille den monterede blitz som kontrolenhed.
  2. MENU (Kamera- indstillinger1) → [Blitztilstand][Trådløs].
  3. Opsæt en blitz på afstand af kameraet som er indstillet til trådløs tilstand, eller som er monteret til den trådløse radiobølgemodtager (sælges separat).
    • Tryk på AEL-knappen på kameraet for at udføre en prøveblitz.

Indstilling af AEL-knappen

Vi anbefaler, at du indstiller MENU (Kamera- indstillinger2)[Specialtast(Optag.)][Funkt. af AEL-knap] til [AEL-hold], når du udfører trådløs blitzoptagelse.

Bemærk!

  • Blitzen på afstand af kameraet kan muligvis afgive lys efter modtagelse af et lyssignal fra en blitz anvendt som kontrolenhed for et andet kamera. Hvis dette sker, skal du ændre kanalen for din blitz. For detaljer om hvordan du ændrer kanalen, skal du se betjeningsvejledningen til blitzen.
  • Der kræves to blitz (en kontrolenhed og en blitz på afstand af kameraet) til trådløs blitzoptagelse med lyssignal.
  • HVL-F20M kan kun anvendes som kontrolenhed.