Starttid strømbesp.

Indstiller tidsintervaller for automatisk skift til strømsparende tilstand, når du ikke udfører betjeninger, for at forhindre afladning af batteriet. Foretag en betjening, som f.eks. at trykke udløserknappen halvt ned, for at vende tilbage til optagetilstand.

  1. MENU(Opsætning) → [Starttid strømbesp.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

30 min./5 min./2 min./1 min./10 sek.

Bemærk!

  • Sluk for produktet, når du ikke anvender det i lang tid.
  • Når du anvender et objektiv med elektrisk zoom, trækkes objektivet tilbage ét minut efter, betjeningen af produktet er stoppet, hvis [Starttid strømbesp.] er indstillet til [10 sek.].
  • Den strømbesparende funktion aktiveres ikke, når strømmen forsynes via USB, ved afspilning af diasshow, ved optagelse af film eller ved tilslutning til en computer eller et fjernsyn.