Download af applikationer direkte til produktet vha. Wi-Fi-funktionen

Du kan downloade applikationer vha. Wi-Fi-funktionen uden tilslutning til en computer. Opret en servicekonto på forhånd.

  1. MENU(Applikation) → [Applikationsliste](PlayMemories Camera Apps), og følg derefter anvisningerne på skærmen for at downloade applikationer.

Bemærk!

  • Hvis MENU → (Trådløs) → [Wi-Fi-indstillinger][Adgangspunktindst.] → adgangspunkt, som skal tilsluttes → [IP-adresseindstilling] er indstillet til [Manuel], skal du ændre indstillingen til [Auto].