Berør.plade (lodret)

Indstiller om berøringspladebetjeninger skal aktiveres eller ej, når der optages med søgeren i den lodrette position. Du kan forhindre utilsigtede betjeninger forårsaget af din næse e.l., som berører skærmen.

  1. MENU (Opsætning) → [Berør.plade (lodret)] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Aktiverer berøringspladebetjeninger.
Fra:
Deaktiverer berøringspladebetjeninger.