Styring af kameraet vha. en iPhone eller iPad (QR code)

Du kan tilslutte en iPhone eller iPad til kameraet vha. QR code og betjene kameraet vha. din iPhone eller iPad.

 1. MENU (Applikation) → [Applikationsliste][Smart fjernbetje. indlejret].
  QR code (A) og SSID (B) vises på skærmen af dette produkt.

 2. Start PlayMemories Mobile på din iPhone eller iPad og vælg [Scan kameraets QR Code].

 3. Vælg [OK] på iPhone- eller iPad-skærmen.
  • Når der vises en meddelelse, skal du vælge [OK] igen.

 4. Læs den QR code som vises på skærmen af dette produkt med din iPhone eller iPad.
 5. Installer profilen (indstillingsinformation) ved at følge de instruktioner, som vises på iPhone- eller iPad-skærmen og vælg [OK].
  Profilen vil blive installeret på din iPhone eller iPad.

 6. Vælg [Settings] på "Home"-skærmen → [Wi-Fi] → dette produkts SSID.
  Din iPhone eller iPad vil tilslutte til produktet.

 7. Vend tilbage til "Home"-skærmen på din iPhone eller iPad og start PlayMemories Mobile.

  • Du kan optage et billede vha. fjernbetjening, mens du kontrollerer kompositionen af billedet på skærmen af din iPhone eller iPad.

Tip!

 • Når først QR code er blevet læst, er dette produkts SSID (DIRECT-xxxx) og adgangskode registreret til din iPhone eller iPad. Dette gør dig i stand til nemt at tilslutte din iPhone eller iPad til produktet via Wi-Fi på et efterfølgende tidspunkt ved at vælge SSID'et.

Bemærk!

 • Radiobølgeinterferens kan muligvis opstå, da Bluetooth-kommunikationer og Wi-Fi-kommunikationer anvender det samme frekvensbånd. Hvis din Wi-Fi-tilslutning er ustabil, kan den muligvis forbedres ved at slå Bluetooth-funktionen på smartphonen fra. Hvis du gør dette, er funktionen til sammenkobling med stedinformation ikke til rådighed.
 • Når du optager film med en smartphone som en fjernbetjening, bliver skærmen på produktet mørkere. Du kan endvidere ikke anvende søgeren under optagelse af stillbilleder eller film.
 • Hvis du ikke kan tilslutte din enhed til dette produkt vha. QR code, skal du anvende SSID'et og adgangskoden.