Maksimumniveau

Forstærker omridset på fokuserede afstande vha. en særlig farve under optagelse med Manuel fokus eller Direkte manuel fokus.

  1. MENU(Kamera- indstillinger1) → [Maksimumniveau] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Høj:
Indstiller maksimumniveauet til høj.
Mellem:
Indstiller maksimumniveauet til mellem.
Lav:
Indstiller maksimumniveauet til lav.
Fra:
Anvender ikke maksimumfunktionen.

Bemærk!

  • Da produktet opfatter skarpe områder som værende fokuseret, varierer effekten af maksimum afhængigt af motivet og objektivet.
  • Omridset af fokuserede områder forstærkes ikke, når produktet er tilsluttet vha. et HDMI-kabel.