LA-EA1-/LA-EA3-fatningsadapter

Hvis du anvender LA-EA1-fatningsadapteren (sælges separat) eller LA-EA3-fatningsadapteren (sælges separat), er de følgende funktioner til rådighed.

Autofokus:
Kun til rådighed med SAM-/SSM-objektiver

AF-system:
Kontrast-AF/Fasedetektion AF

AF/MF-valg:
Kan ændres vha. betjeningskontakten på objektivet.

Fokustilstand:
Enkeltbilled-AF/Kontinuerlig AF*

*Denne indstilling er ikke til rådighed, når [AF-system] er indstillet til [Kontrast-AF].


  • Når du anvender en fatningsadapter, og kameraet er indstillet til filmtilstand, fungerer autofokus kun, når udløserknappen er trykket halvt ned.
  • Når der anvendes en fatningsadapter i filmtilstand, skal blænden justeres manuelt.

Tilgængeligt fokusområde:

Når fatningsadapteren LA-EA1/LA-EA3 er monteret, er de tilgængelige fokusområder de samme, som de tilgængelige indstillinger på kameraet.

[Zone], [Udvidet fleksib. pkt.] og [AF-låsning] kan ikke vælges, når [AF-system] er indstillet til [Fasedetektion AF].

SteadyShot:
I kamerahus