AF-system (stillbillede)

Indstiller fokusdetektionssystemet (Fasedetektion AF/Kontrast-AF), når du monterer et A-fatningsobjektiv vha. en LA-EA1/LA-EA3-fatningsadapter (sælges separat).

  1. MENU(Kamera- indstillinger1) → [AF-system] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Fasedetektion AF:
Fokuserer med Fasedetektion AF.Fokuseringshastigheden er meget hurtig.
Kontrast-AF:
Fokuserer altid med Kontrast-AF.Fokuseringshastigheden er langsommere. Bruges, når du ikke kan fokusere med [Fasedetektion AF].

Bemærk!

  • Når [AF-system] er indstillet til [Kontrast-AF], er (Kontinuerlig AF) under [Fokustilstand] ikke til rådighed.
  • De følgende funktioner er ikke til rådighed, når [AF-system] er indstillet til [Fasedetektion AF]:
    • [Zone], [Udvidet fleksib. pkt.] og [AF-låsning] i [Fokusområde]
    • [Øje-AF]
  • Når [AF-system] er indstillet til [Fasedetektion AF], selvom [Prior. indstil. i AF-S] er indstillet til [Afbalanceret vægtn.], skifter kameraet midlertidigt til [AF].