Skift af den automatiske tilstand (Autotilstand)

Skift den automatiske tilstand mellem [Intelligent auto] og [Bedste auto].

  1. Indstil tilstandsknappen til .
  2. MENU(Kamera- indstillinger1) → [Autotilstand] → ønsket tilstand.

Detaljer om menupunkt

Intelligent auto:
Optager vha. automatisk scenegenkendelse.
Bedste auto:
Optager automatisk, mens slør og støj reduceres.