Optageindstilling (film)

Vælger billedformatet, billedhastigheden og billedkvaliteten for filmoptagelse. Jo højere bithastighed, desto højere billedkvalitet.

 1. MENU(Kamera- indstillinger2) → [Optageindstilling] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Når [Filformat] er indstillet til [XAVC S 4K]

Optager high-definition-film ved at konvertere dem til MP4-filformatet vha. MPEG-4 AVC/H.264-codec'en.

Billedhastighed Bithastighed
60 Mbps 100 Mbps
30p/25p 30p 60M/25p 60M 30p 100M/25p 100M
24p 24p 60M * 24p 100M *

*Kun når [NTSC/PAL-vælger] er indstillet til NTSC

Når [Filformat] er indstillet til [XAVC S HD]

Optager high-definition-film ved at konvertere dem til MP4-filformatet vha. MPEG-4 AVC/H.264-codec'en.

Billedhastighed Bithastighed
50 Mbps 60 Mbps 100 Mbps
120p/100p 120p 60M/100p 60M 120p 100M/100p 100M
60p/50p 60p 50M /50p 50M
30p/25p 30p 50M /25p 50M
24p 24p 50M *

*Kun når [NTSC/PAL-vælger] er indstillet til NTSC

Når [Filformat] er indstillet til [AVCHD]

60i/50i: Film optages med ca. 60 felter/sek. (for 1080 60i-kompatible enheder) eller 50 felter/sek. (for 1080 50i-kompatible enheder), i interlaced tilstand, med Dolby Digital-lyd og i AVCHD-formatet.
24p/25p: Film optages med ca. 24 billeder/sek. (for 1080 60i-kompatible enheder) eller 25 billeder/sek. (for 1080 50i-kompatible enheder), i progressiv tilstand, med Dolby Digital-lyd og i AVCHD-formatet.
60p/50p: Film optages med ca. 60 billeder/sek. (for 1080 60i-kompatible enheder) eller 50 billeder/sek. (for 1080 50i-kompatible enheder), i progressiv tilstand, med Dolby Digital-lyd og i AVCHD-formatet.

Billedhastighed Bithastighed
17 Mbps 24 Mbps 28 Mbps
60i/50i 60i 17M(FH) /50i 17M(FH) 60i 24M(FX) /50i 24M(FX)
60p/50p 60p 28M(PS) /50p 28M(PS)
24p/25p 24p 17M(FH) /25p 17M(FH) 24p 24M(FX) /25p 24M(FX)

Når [Filformat] er indstillet til [MP4]

Film optages i MPEG-4-formatet, ved ca. 60 billeder/sek. (for 1080 60i-kompatible enheder), ca. 50 billeder/sek. (for 1080 50i-kompatible enheder), ca. 30 billeder/sek. (for 1080 60i-kompatible enheder) eller ca. 25 billeder/sek. (for 1080 50i-kompatible enheder), i progressiv tilstand med AAC-lyd og MP4-formatet.

Billedhastighed Bithastighed
6 Mbps 16 Mbps 28 Mbps
60p/50p 1080/60p 28M /1080/50p 28M
30p/25p 720/30p 6M /720/25p 6M 1080/30p 16M /1080/25p 16M

Bemærk!

 • Film optaget med [60p 28M(PS) ]/[50p 28M(PS) ]/[60i 24M(FX) ]/[50i 24M(FX) ]/[24p 24M(FX) ]/[25p 24M(FX) ] som [Optageindstilling] konverteres med PlayMemories Home for at kunne oprette en AVCHD-optagedisk. Du kan ikke oprette en disk i den oprindelige billedkvalitet. Denne konvertering kan tage lang tid. Hvis du ønsker at bevare den oprindelige billedkvalitet, skal du gemme dine film på en Blu-ray-disk.
 • For at kunne afspille 60p/50p/24p/25p-film på et tv skal tv'et være kompatibelt med 60p/50p/24p/25p-formatet. Hvis tv'et ikke er kompatibelt med 60p/50p/24p/25p-formatet, udsendes 60p/50p/24p/25p-film som 60i/50i-film.
 • [120p]/[100p] kan ikke vælges for de følgende indstillinger.
  • [Intelligent auto]
  • [Bedste auto]
  • [Valg af motiv]
 • Billedvinklen vil være smallere under de følgende forhold:
  • Når [Filformat] er indstillet til [XAVC S HD], og [Optageindstilling] er indstillet til [120p]/[100p]
  • Når [Filformat] er indstillet til [XAVC S 4K], og [Optageindstilling] er indstillet til [30p]/[25p]
  • Under optagelse med slowmotion/hurtigmotion