Billedfrek. f. søger (stillbillede)

Vis motivets bevægelser mere jævnt ved at justere billedhastigheden for søgeren under optagelse af stillbilleder. Denne funktion er praktisk ved optagelse af et motiv i hurtig bevægelse.

 1. MENU (Kamera- indstillinger2) →[Billedfrek. f. søger] → ønsket indstilling.
  • Denne funktion kan tildeles til en knap efter eget valg vha. [Specialtast(Optag.)].

Detaljer om menupunkt

120fps/100fps:
Viser motivets bevægelser mere jævnt på søgeren.
60fps/50fps:
Viser motivet med en normal billedhastighed på søgeren.

Bemærk!

 • Når [Billedfrek. f. søger] er indstillet til [120fps]/[100fps], er søgerens opløsning sænket.
 • [Billedfrek. f. søger] er låst til [60fps]/[50fps] i de følgende tilstande:
  • Under afspilning
  • Under filmoptagelse
  • Under HDMI-tilslutning