LA-EA2-/LA-EA4-fatningsadapter

Hvis du anvender LA-EA2-fatningsadapteren (sælges separat) eller LA-EA4-fatningsadapteren (sælges separat), er de følgende funktioner til rådighed.

Autofokus:
Til rådighed

AF-system:
Fasedetektion AF, som er styret vha. den dedikerede AF-sensor inden i fatningsadapteren

AF/MF-valg:

Objektiver som ikke understøtter DMF: Kan ændres vha. betjeningskontakten på objektivet.

Objektiver som understøtter DMF: Kan ændres vha. betjeningskontakten på objektivet. Når kontakten på objektivet er indstillet til AF, kan du anvende MENU til at ændre fokuseringsmetoden.

Andre objektiver: Kan ændres vha. MENU.

Fokustilstand:

LA-EA2: Enkeltbilled-AF/Kontinuerlig AF/DMF*

LA-EA4: Enkeltbilled-AF/Kontinuerlig AF/Automatisk AF/DMF*

*Kun til rådighed ved brug af objektiver, som understøtter Direkte manuel fokus.

  • Selv hvis [Prior. indstil. i AF-S] er indstillet til [Afbalanceret vægtn.], skifter kameraet midlertidigt til [AF].
  • Selv hvis [Prior. indstil. i AF-C] er indstillet til [Afbalanceret vægtn.], skifter kameraet midlertidigt til [Udløs].

Tilgængeligt fokusområde:

Bred/Centrum/Fleksibelt punkt/AF-låsning

SteadyShot:
I kamerahus