Ekspon.trin

Du kan indstille indstillingsområdet for lukkerhastigheden, blænden og værdierne for eksponeringskompensation.

  1. MENU(Kamera- indstillinger1) → [Ekspon.trin] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

0,3 EV/0,5 EV