Varemærker

 • Memory Stick og er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation.
 • XAVC S og er registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation.
 • "AVCHD Progressive" og logotypen "AVCHD Progressive" er varemærker tilhørende Panasonic Corporation og Sony Corporation.
 • Mac er et registreret varemærke tilhørende Apple Inc. i USA og andre lande.
 • IOS er et registreret varemærke eller varemærke tilhørende Cisco Systems Inc.
 • iPhone og iPad er registrerede varemærker tilhørende Apple Inc. i USA og andre lande.
 • Blu-ray Disc™ og Blu-ray™ er varemærker tilhørende Blu-ray Disc Association.
 • DLNA og DLNA CERTIFIED er varemærker tilhørende Digital Living Network Alliance.
 • Dolby og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
 • Eye-Fi er et varemærke tilhørende Eye-Fi Inc.
 • Ordene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og andre lande.
 • Microsoft og Windows er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
 • SDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.
 • Facebook og "f"-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Facebook, Inc.
 • Android og Google Play er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Google Inc.
 • YouTube og YouTube-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Google Inc.
 • Wi-Fi, Wi-Fi-logoet og Wi-Fi Protected Setup er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
 • N-mærket er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og i andre lande.
 • Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Sony Corporation er under licens.
 • Desuden er navne på systemer og produkter, som er anvendt i denne vejledning, generelt varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive udviklere eller producenter. Betegnelserne ™ eller ® anvendes imidlertid muligvis ikke i alle tilfælde i denne vejledning.