Vejledning i kamera

[Vejledning i kamera] viser beskrivelser af MENU-punkter, Fn (Funktion)-punkter og indstillinger.

Tildel [Vejledning i kamera]-funktionen til den ønskede tast på forhånd vha. [Specialtast(Optag.)].

  1. MENU(Kamera- indstillinger2) → [Specialtast(Optag.)] → ønsket tast, tildel derefter [Vejledning i kamera]-funktionen til tasten.
    • [Vejledning i kamera]-funktionerne kan ikke tildeles til visse taster.
  2. Vælg det MENU- eller Fn-punkt som du ønsker at se beskrivelser for, og tryk derefter på den knap som [Vejledning i kamera]-funktionen er tildelt til.

    Beskrivelserne for punktet vises.