Specialtast(Optag.)/Specialtast(Afspil.)

Du kan tildele en ønsket funktion til en ønsket tast.

Visse funktioner er kun til rådighed, når de er tildelt til en brugertilpasset tast. Hvis du for eksempel tildeler [Øje-AF] til [Funk. af midterknap] for [Specialtast(Optag.)], kan du nemt genkalde [Øje-AF] ved blot at trykke på midten af kontrolhjulet under optagelse.

 1. MENU(Kamera- indstillinger2) → [Specialtast(Optag.)] eller [Specialtast(Afspil.)].
 2. Vælg den tast som du ønsker at tildele funktionen til på skærmen til valg.
  • De taster, som kan tildeles funktioner, afviger mellem [Specialtast(Optag.)] og [Specialtast(Afspil.)].
  • Du kan tildele de ønskede funktioner til de følgende taster.

   1. Brugertilpas. knap 2
   2. Brugertilpas. knap 1
   3. AF/MF-knap/Funkt. af AEL-knap
   4. Fn/ knap
   5. Kontrolhjul (Funk. af midterknap/Ned-knap/Venstre knap-funk./Funkt. af højreknap)
   6. Brugertilpas. knap 3
  • Du kan også tildele en optagefunktion til hold fokus-knappen på objektivet. Men visse objektiver har ikke nogen hold fokus-knap.
 3. Vælg den funktion som skal tildeles.
  • De funktioner, som kan tildeles, varierer afhængigt af tasterne.