Vælg 4K-udgang (film)

Du kan indstille, hvordan der skal optages film, og foretage HDMI-udgang, når dit kamera er tilsluttet til 4K-kompatible eksterne optage-/afspilningsenheder osv.

 1. Drej tilstandsknappen til (Film/S&H-motion).
 2. Tilslut kameraet til den ønskede enhed via et HDMI-kabel.
 3. MENU (Opsætning) → [Vælg 4K-udgang] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Hukom.kort+HDMI:
Udsender samtidigt til den eksterne optage-/afspilningsenhed og optager på kameraets hukommelseskort.
Kun HDMI(30p):
Udsender en 4K-film i 30p til den eksterne optage-/afspilningsenhed uden at optage på kameraets hukommelseskort.
Kun HDMI(24p):
Udsender en 4K-film i 24p til den eksterne optage-/afspilningsenhed uden at optage på kameraets hukommelseskort.
Kun HDMI(25p)*:
Udsender en 4K-film i 25p til den eksterne optage-/afspilningsenhed uden at optage på kameraets hukommelseskort.

*Kun når [NTSC/PAL-vælger] er indstillet til PAL.

Bemærk!

 • Dette punkt kan kun indstilles, når kameraet er i filmtilstand og tilsluttet til en 4K-kompatibel enhed.
 • Når [Kun HDMI(30p)], [Kun HDMI(24p)] eller [Kun HDMI(25p)] er indstillet, vil [HDMI-info.visn.] midlertidigt blive indstillet til [Fra].
 • Der udsendes ingen 4K-film til den tilsluttede 4K-kompatible enhed under optagelse i slowmotion/hurtigmotion.
 • Når [Kun HDMI(30p)], [Kun HDMI(24p)] eller [Kun HDMI(25p)] er indstillet, flytter tælleren ikke fremad (den faktiske optagetid tælles ikke), mens filmen optages på en ekstern optage-/afspilningsenhed.
 • Når kameraet er tilsluttet vha. et HDMI-kabel med [Filformat] indstillet til [XAVC S 4K], eller når [Filformat] er indstillet til [XAVC S 4K], og [Dobbelt videooptag.] er indstillet til [Til], er de følgende funktioner ikke til rådighed.
  • [Smil-/Ansigtsreg.]
  • [AF-låsning] under [Fokusområde]
  • [AF-låsning i midten]
  • [Øje-AF]