Fjernbetjening

Du kan betjene dette produkt og optage billeder vha. SHUTTER-knappen, 2SEC-knappen (lukker med en forsinkelse på 2 sekunder) og START/STOP-knappen (eller filmknappen (kun RMT-DSLR2)) på den trådløse fjernbetjening RMT-DSLR1 (sælges separat) og RMT-DSLR2 (sælges separat). Se også i betjeningsvejledningen til den trådløse fjernbetjening.

  1. MENU (Opsætning) → [Fjernbetjening] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Tillader betjening med fjernbetjening.
Fra:
Tillader ikke betjening med fjernbetjening.

Bemærk!

  • Objektivet eller modlysblænden blokerer muligvis for den fjernbetjeningssensor, som modtager signalerne. Brug fjernbetjeningen fra en position, hvor signalet kan nå hen til produktet.
  • Når [Fjernbetjening] er indstillet til [Til], skifter produktet ikke til strømbesparende tilstand. Indstil [Fra] efter brug af en fjernbetjening.