Om scenegenkendelse

Scenegenkendelse kan anvendes i tilstanden [Intelligent auto] og tilstanden [Bedste auto].

Denne funktion gør produktet i stand til at genkende optageforholdene automatisk og optage billedet.

Scenegenkendelse

Når produktet genkender visse scener, vises de følgende ikoner og vejledninger på den første linje:

 • (Portræt)
 • (Baby)
 • (Natportræt)
 • (Nattescene)
 • (Modlysportræt)
 • (Modlys)
 • (Landskab)
 • (Makro)
 • (Projektørlys)
 • (Lav belysning)
 • (Nattescene med brug af stativ)
 • (Håndholdt tusmørke)

Billedbehandling

[Kont. optagelse], [Blitz m/lang luk], [Auto HDR], [Dagslyssynk.], [Lang lukkertid], [Håndholdt tusmørke]

Bemærk!

 • Når [Smil-/Ansigtsreg.] er indstillet til [Fra], genkendes scenerne [Portræt], [Modlysportræt], [Natportræt] og [Baby] ikke.