Overførselsindst. (Eye-Fi)

Indstiller, om der skal anvendes overførselsfunktionen ved brug af et Eye-Fi-kort (fås i handlen). Dette punkt vises, når der er sat et Eye-Fi-kort ind i produktets hukommelseskortåbning.

 1. MENU(Opsætning) → [Overførselsindst.] → ønsket indstilling.
 2. Indstil dit Wi-Fi-netværk eller destinationen på Eye-Fi-kortet.
  Se i vejledningen der følger med Eye-Fi-kortet angående detaljer.
 3. Sæt det Eye-Fi-kort, som du har indstillet, ind i produktet og optag stillbilleder.
  Der overføres automatisk billeder til din computer osv. via Wi-Fi-netværket.

Detaljer om menupunkt

Til:
Aktiverer overførselsfunktionen.
Fra:
Deaktiverer overførselsfunktionen.

Kommunikationsstatus vist på skærmen

: Standby. Der er ingen billeder, som skal sendes.

: Overførselsstandby

: Tilslutter

: Overfører

: Fejl

Bemærk!

 • Eye-Fi-kort sælges kun i visse lande/områder.
 • Kontakt venligst producenten eller forhandleren direkte angående flere oplysninger om Eye-Fi-kort.
 • Eye-Fi-kort kan kun anvendes i de lande/områder, hvor de blev anskaffet. Brug Eye-Fi-kort i overensstemmelse med loven i de lande/områder, hvor du anskaffede kortet.
 • Eye-Fi-kort er udstyret med en trådløs LAN-funktion. Sæt ikke et Eye-Fi-kort ind i produktet på steder hvor deres brug er forbudt, som f.eks. om bord på et fly. Når der sættes et Eye-Fi-kort ind i produktet, skal du indstille [Overførselsindst.] til [Fra]. Når overførselsfunktionen er indstillet til [Fra], vises -indikatoren på produktet.
 • Den strømbesparende tilstand fungerer ikke under overførsel.
 • Hvis der vises (fejl), skal du tage hukommelseskortet ud og sætte det i igen, eller slukke for produktet og derefter tænde for det igen. Hvis indikatoren vises igen, kan Eye-Fi-kortet muligvis være beskadiget.
 • Trådløs LAN-kommunikation kan muligvis påvirkes af andet kommunikationsudstyr. Hvis kommunikationsstatussen er dårlig, skal du flytte tættere på det adgangspunkt, der skal tilsluttes.
 • Tredjeparter ved muligvis hvor du optog billedet, hvis du overfører billeder, når [Inds. lænk stedinfo][Lænk. til stedinfo.] er indstillet til [Til]. For at forhindre tredjeparter i at få fat i din stedinformation indstilles [Inds. lænk stedinfo][Lænk. til stedinfo.] til [Fra].
 • Dette produkt understøtter ikke Eye-Fi "Endless Memory-tilstand". Inden brug af et Eye-Fi-kort skal du sørge for, at "Endless Memory-tilstand" er slået fra.
 • Når du anvender et nyt Eye-Fi-kort for første gang, skal du kopiere installationsfilen på Eye-Fi-kortet til computeren inden formatering af Eye-Fi-kortet.
 • Opdatér firmwaren på et Eye-Fi-kort til den seneste version inden brug af Eye-Fi-kortet. Se i vejledningen der følger med Eye-Fi-kortet angående detaljer.
 • Se i vejledningen der følger med Eye-Fi-kortet angående detaljer om filer, som du kan overføre.