Filformat (film)

Vælger filformatet for film.

 1. MENU(Kamera- indstillinger2) → [Filformat] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

XAVC S 4K:
Optager 4K-film i XAVC S-formatet. Dette format understøtter en høj bithastighed.
Lyd: LPCM
 • En af de følgende slags hukommelseskort er nødvendig for at optage film med [Filformat] indstillet til [XAVC S 4K]:
  • Memory Stick PRO-HG Duo
   • Film kan ikke optages med 100 Mbps eller mere.
  • SDHC / SDXC / microSDHC / microSDXC-hukommelseskort (SD-hastighedsklasse 10, eller UHS-hastighedsklasse U1 eller hurtigere)
   • UHS-hastighedsklasse U3 er nødvendig for at optage med 100 Mbps eller mere.
 • [HDMI-info.visn.] skifter midlertidigt til [Fra], når [Filformat] indstilles til [XAVC S 4K].
 • Billeder vises ikke på skærmen af kameraet, når du optager film, mens kameraet er tilsluttet til en HDMI-enhed med [Filformat] indstillet til [XAVC S 4K].
 • [Smil-/Ansigtsreg.] og [AF-låsning i midten] indstilles midlertidigt til [Fra], når kameraet er tilsluttet til en HDMI-enhed med [Filformat] indstillet til [XAVC S 4K].
 • [Smil-/Ansigtsreg.], [AF-låsning i midten] og [REC-kontrol] indstilles midlertidigt til [Fra], når [Filformat] indstilles til [XAVC S 4K], og [Dobbelt videooptag.] indstilles til [Til]. Selvom kameraet er tilsluttet til en HDMI-enhed, vises der ikke billeder på den enhed, mens der foretages filmoptagelse.
XAVC S HD:
Optager HD-film i XAVC S-formatet. Dette format understøtter en høj bithastighed.
Lyd: LPCM
 • En af de følgende slags hukommelseskort er nødvendig for at optage film med [Filformat] indstillet til [XAVC S HD]:
  • Memory Stick PRO-HG Duo
   • Film kan ikke optages med 100 Mbps eller mere.
  • SDHC / SDXC / microSDHC / microSDXC-hukommelseskort (SD-hastighedsklasse 10, eller UHS-hastighedsklasse U1 eller hurtigere)
   • UHS-hastighedsklasse U3 er nødvendig for at optage med 100 Mbps eller mere.
AVCHD:
Optager HD-film i AVCHD-formatet. Dette filformat er egnet til hdtv.
Lyd: Dolby Digital
MP4:
Optager MP4 (AVC)-film. Dette format er egnet til afspilning på smartphones eller tabletter, internetoverførsler, vedhæftning til e-mails osv.
Lyd: AAC

Tip!

 • Du kan gemme billeder på en computer, eller kopiere dem til en disk som er kompatibel med din afspilningsenhed vha. softwaren PlayMemories Home.

Bemærk!

 • Når [Filformat] er indstillet til [AVCHD], er filstørrelsen for film begrænset til ca. 2 GB. Hvis filmens filstørrelse når ca. 2 GB under optagelse, oprettes der automatisk en ny filmfil.
 • Når [Filformat] er indstillet til [MP4], er filstørrelsen for film begrænset til ca. 4 GB. Hvis filmens filstørrelse når ca. 4 GB under optagelse, stopper optagelsen automatisk.