Zebra

Zebramønsteret vises over en del af billedet, hvis lysstyrkeniveauet for den del efterkommer det IRE-niveau, som du har indstillet. Brug zebramønstret som en vejledning til at justere lysstyrken.

  1. MENU(Kamera- indstillinger2) → [Zebra] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Fra:
Viser ikke zebramønstret.
70/75/80/85/90/95/100/100+/Brugerdefineret1/Brugerdefineret2:
Justerer lysstyrkeniveauet.

Tip!

  • Du kan registrere værdier for at kontrollere den korrekte eksponering eller overeksponering såvel som lysstyrkeniveauet for [Zebra]. Indstillingerne for korrekt bekræftelse af eksponering og overeksponering er registreret til henholdsvis [Brugerdefineret1] og [Brugerdefineret2] i standardindstillingerne.
  • For at kontrollere den korrekte eksponering skal du indstille en standardværdi og området for lysstyrkeniveauet. Zebramønstret vises på områder, der falder inden for det område, som du indstiller.
  • For at kontrollere overeksponeringen skal du indstille en minimumsværdi for lysstyrkeniveauet. Zebramønstret vil vises over områder med et lysstyrkeniveau svarende til eller højere end den værdi, som du indstiller.

Bemærk!

  • Zebramønstret vises ikke under HDMI-tilslutning.