Gamma-visn.hjælp

Film med S-Log-gamma antages at blive behandlet efter optagelse, så det store dynamikområde kan udnyttes. De vises derfor med lav kontrast under optagelse og kan muligvis være svære at overvåge, men vha. [Gamma-visn.hjælp] kan der gengives en kontrast svarende til den for normal gamma. Endvidere kan der også anvendes [Gamma-visn.hjælp], når der afspilles film på kameraets skærm/søger.

  1. MENU (Opsætning) → [Gamma-visn.hjælp].
  2. Vælg den ønskede indstilling vha. de øverste/nederste sider på kontrolhjulet.

Detaljer om menupunkt

Fra:
Anvender ikke [Gamma-visn.hjælp].
Auto:
Viser film med en [S-Log2→709(800%)]-effekt, når gammaen indstillet i [Billedprofil] er [S-Log2], og med en [S-Log3→709(800%)]-effekt, når gammaen er indstillet til [S-Log3].
S-Log2→709(800%):
Viser film med en S-Log2-gamma, gengivet med en kontrast svarende til ITU709 (800%).
S-Log3→709(800%):
Viser film med en S-Log3-gamma, gengivet med en kontrast svarende til ITU709 (800%).

Bemærk!

  • Når [Gamma-visn.hjælp] er indstillet til [Auto] under afspilning, vises billedet baseret på den aktuelle gammaindstilling i [Billedprofil] i stedet for automatisk at detektere gammaværdien for filmen.
  • [Gamma-visn.hjælp] anvendes ikke til film, når de vises på et tv eller en skærm, som er tilsluttet til kameraet.