Styring af kameraet vha. en Android-smartphone (QR code)

Du kan styre dette produkt vha. din smartphone ved at tilslutte din smartphone til kameraet vha. QR code.

 1. MENU (Applikation) → [Applikationsliste] → [Smart fjernbetje. indlejret].
  QR code (A) og SSID (B) vises på skærmen af dette produkt.

 2. Start PlayMemories Mobile på din smartphone og vælg [Scan kameraets QR Code].

 3. Vælg [OK] på smartphonens skærm.
  • Når der vises en meddelelse, skal du vælge [OK] igen.

 4. Læs QR code vist på skærmen af dette produkt med smartphonen.
  Når først QR code er blevet læst, vises der en meddelelse [Tilslut med kameraet?] på skærmen af smartphonen.
 5. Vælg [OK] på smartphonens skærm.
  Smartphonen tilsluttes til produktet.
  • Du kan optage et billede vha. fjernbetjening, mens du kontrollerer kompositionen af billedet på skærmen af din smartphone.

Tip!

 • Når først QR code er blevet læst, er dette produkts SSID (DIRECT-xxxx) og adgangskode registreret til smartphonen. Dette gør dig i stand til nemt at tilslutte smartphonen til produktet via Wi-Fi på et efterfølgende tidspunkt ved at vælge SSID'et.

Bemærk!

 • Radiobølgeinterferens kan muligvis opstå, da Bluetooth-kommunikationer og Wi-Fi-kommunikationer anvender det samme frekvensbånd. Hvis din Wi-Fi-tilslutning er ustabil, kan den muligvis forbedres ved at slå Bluetooth-funktionen på smartphonen fra. Hvis du gør dette, er funktionen til sammenkobling med stedinformation ikke til rådighed.
 • Når du optager film med en smartphone som en fjernbetjening, bliver skærmen på produktet mørkere. Du kan endvidere ikke anvende søgeren under optagelse af stillbilleder eller film.
 • Hvis du ikke kan tilslutte din enhed til dette produkt vha. [Et tryk (NFC)]-funktionen eller QR code, skal du anvende SSID'et og adgangskoden.