Oprettelse af DVD-diske (AVCHD-optagediske) fra film i HD-billedkvalitet

Du kan oprette DVD-diske (AVCHD-optagediske), som kan afspilles på AVCHD-kompatible afspilningsenheder (som f.eks. SonyBlu-ray-diskafspillere eller PlayStation 3 osv.).

A. Sådan oprettes vha. en computer

Med en Windows-computer kan du kopiere film importeret til computeren og oprette DVD-diske (AVCHD-optagediske) vha. PlayMemories Home.
Din computer skal være i stand til at oprette DVD-diske (AVCHD-optagediske).
Når du opretter en DVD-disk for første gang, skal du tilslutte dit kamera til computeren vha. et USB-kabel. Den nødvendige software tilføjes automatisk til din computer. (Der kræves en internetforbindelse.)

Se hjælpevejledningen til PlayMemories Home angående detaljer om hvordan du opretter en disk vha. PlayMemories Home.

B. Sådan oprettes med en anden enhed end en computer

Du kan også oprette DVD-diske (AVCHD-optagediske) vha. en Blu-ray-optager osv.
Se enhedens betjeningsvejledning angående detaljer.

Bemærk!

  • Når du opretter DVD-diske (AVCHD-optagediske) vha. PlayMemories Home fra film optaget i filmformaterne XAVC S eller MP4, omdannes billedkvaliteten til 1920×1080 (60i/50i), og det er ikke muligt at oprette diske med den oprindelige billedkvalitet.
    For at optage film med den originale billedkvalitet skal du kopiere film til en computer eller et eksternt medie.
  • Ved oprettelse af AVCHD-optagediske vha. PlayMemories Home fra film optaget i filmformatet AVCHD med [Optageindstilling] indstillet til [60p 28M(PS) ]/[50p 28M(PS) ], [60i 24M(FX) ]/[50i 24M(FX) ] eller [24p 24M(FX) ]/[25p 24M(FX) ], omdannes billedkvaliteten, og det er ikke muligt at oprette diske med den oprindelige billedkvalitet.
    Denne konvertering kan tage lang tid. For at kunne gemme film med den oprindelige billedkvalitet skal du anvende en Blu-ray-disk.