Søgerlysstyrke

Når der anvendes en elektrisk søger, justerer dette produkt lysstyrken i den elektriske søger i henhold til det omgivende miljø.

  1. MENU(Opsætning) → [Søgerlysstyrke] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Auto:
Justerer lysstyrken automatisk.
Manuel:

Vælger lysstyrken for den elektriske søger fra området –2 til +2.

Bemærk!

  • Den elektriske søgers lysstyrke kan ikke justeres i de følgende situationer. Den maksimale lysstyrke vil være [±0].
    • Når [Filformat] er indstillet til [XAVC S 4K].
    • Når [Filformat] er indstillet til [XAVC S HD], og [Optageindstilling] er indstillet til [120p]/[100p].
    • Når [Billedfrekvens] er indstillet til [120fps]/[100fps] under optagelse i slowmotion/hurtigmotion.
  • Du kan ikke anvende søgeren under anvendelse af Wi-Fi-funktioner. Kameraet skifter til skærmvisningstilstand.
  • Når [Billedfrek. f. søger] er indstillet til [120fps]/[100fps], kan [Søgerlysstyrke] ikke indstilles til [Auto]. [Søgerlysstyrke] kan kun indstilles til [Manuel].