Kvalitet (stillbillede)

 1. MENU (Kamera- indstillinger1) → [Kvalitet] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

RAW:
Filformat: RAW (Optager vha. RAW-komprimeringsformatet)
Der udføres ikke digital behandling på dette filformat. Vælg dette format for at behandle billeder på en computer til professionelle formål.

 • Billedformatet er fastsat på den maksimale størrelse. Billedformatet vises ikke på skærmen.

RAW og JPEG:
Filformat: RAW (Optager vha. RAW-komprimeringsformatet) + JPEG
Der oprettes et RAW-billede og et JPEG-billede på samme tid. Dette er praktisk, når du behøver 2 billedfiler, en JPEG til visning og en RAW til redigering. JPEG-billedkvaliteten er indstillet til [Fin].

Ekstra fin:
Filformat: JPEG
Billedet komprimeres i JPEG-formatet og optages i en højere kvalitet end med [Fin].

Fin:
Filformat: JPEG
Billedet komprimeres i JPEG-formatet, når det optages.

Standard:
Filformat: JPEG
Billedet komprimeres i JPEG-formatet, når det optages. Da komprimeringsgraden for [Standard] er højere end den for [Fin], er filformatet for [Standard] mindre end det for [Fin]. Dette gør det muligt at optage flere filer på et hukommelseskort, men billedkvaliteten vil blive lavere.

Om RAW-billeder

 • For at kunne åbne en RAW-billedfil optaget med dette kamera kræves der softwaren Image Data Converter. Med Image Data Converter kan du åbne en RAW-billedfil og derefter konvertere den til et udbredt billedformat som JPEG eller TIFF, eller omjustere hvidbalancen, farvemætningen eller kontrasten på billedet.
 • Du kan ikke anvende [Auto HDR]- eller [Billedeffekt]-funktioner med RAW-billeder.
 • RAW-billeder optaget med dette kamera har en opløsning på 14 bits pr. pixel. Men opløsningen er begrænset til 12 bits i de følgende optagetilstande:
  • [Lang eksp.SR]
  • [BULB]
  • Kontinuerlig optagelse(herunder kontinuerlig optagelse i [Bedste auto]-tilstand)
  • [Lydløs optagelse]

Bemærk!

 • Hvis du ikke har til hensigt at redigere billederne på din computer, anbefaler vi, at du optager i JPEG-formatet.
 • Du kan ikke tilføje DPOF (udskriftsbestilling)-registreringsmærker til RAW-billeder.