Bluetooth-indstil.

Kontrollerer indstillingerne for tilslutning af kameraet til en smartphone via en Bluetooth-tilslutning. Du er nødt til at parre kameraet og smartphonen, inden du anvender funktionen til sammenkobling med stedinformation.
Hvis du ønsker at parre kameraet og smartphonen for at anvende funktionen til sammenkobling med stedinformation, skal du se "Inds. lænk stedinfo".

  1. MENU (Trådløs) → [Bluetooth-indstil.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Bluetooth-funktion (Til/Fra):
Indstiller, om Bluetooth-funktionen på kameraet skal aktiveres eller ej.
Parring:
Viser skærmen til parring af kameraet og smartphonen vha. PlayMemories Mobile.
Vis enhedsadresse:
Viser kameraets BD-adresse.