HDMI-indstillinger: 24p/60p-udgang (film) (Kun for 1080 60i-kompatible modeller)

Indstil 1080/24p eller 1080/60p som HDMI-udgangsformatet, når [Optageindstilling] er indstillet til [24p 24M(FX) ], [24p 17M(FH) ] eller [24p 50M ].

  1. MENU (Opsætning) → [HDMI-indstillinger][HDMI-opløsning][1080p] eller [2160p/1080p].
  2. MENU(Opsætning) → [HDMI-indstillinger][24p/60p-udgang] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

60p:
Film udsendes som 60p.
24p:
Film udsendes som 24p.

Bemærk!

  • Trin 1 og 2 kan indstilles i vilkårlig rækkefølge.
  • Når [Optageindstilling] er indstillet til andet end [24p 24M(FX) ], [24p 17M(FH) ] eller [24p 50M ], annulleres denne indstilling, og HDMI-video udsendes i overensstemmelse med [HDMI-opløsning]-indstillingerne.