Antal billeder, som kan optages

Når du sætter et hukommelseskort ind i kameraet og sætter ON/OFF (Strøm)-kontakten til "ON", vises det antal billeder, som kan optages (hvis du fortsætter med at optage med de aktuelle indstillinger), på skærmen.

Bemærk!

  • Når "0" (antallet af billeder som kan optages) blinker orange, er hukommelseskortet fuldt. Udskift hukommelseskortet med et andet, eller slet billeder fra det aktuelle hukommelseskort.
  • Når "NO CARD" blinker orange, betyder det, at der ikke er sat noget hukommelseskort i. Indsæt et hukommelseskort.

Antallet af billeder som kan optages på et hukommelseskort

Tabellen nedenfor viser det omtrentlige antal billeder, der kan optages på et hukommelseskort, som er formateret med dette kamera. Værdierne er defineret vha. test af Sonys standardhukommelseskort.

Værdierne kan muligvis variere afhængigt af optageforholdene og den anvendte type hukommelseskort.

([Billedformat]:[L: 24M])
[Format]er indstillet til [3:2]

(Enheder: Billeder)

Kvalitet 8 GB 16 GB 32 GB 64 GB
Standard 1300 2700 5400 10500
Fin 820 1650 3300 6600
Ekstra fin 405 810 1600 3250
RAW og JPEG 215 435 880 1750
RAW 295 600 1200 2400

*Når [Format] er indstillet til andet end [3:2], kan du optage flere billeder end de antal, der er vist i tabellen ovenfor. (undtagen når der er valgt [RAW])

Bemærk!

  • Selvom antallet af billeder, som kan optages, er højere end 9999 billeder, vises der "9999".
  • Når der afspilles et billede på dette kamera, der er optaget med et andet produkt, vises billedet muligvis ikke i dets faktiske størrelse.
  • De viste antal er når der anvendes et Sony-hukommelseskort.