FINDER/MONITOR

Indstiller metoden for skift mellem den elektriske søger og skærmen.

  1. MENU(Kamera- indstillinger2) → [FINDER/MONITOR] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Auto:
Når du kigger ind i den elektriske søger, reagerer øjesensoren, og visningen skifter automatisk til den elektriske søger.
Søger(Manuel):
Skærmen slukkes, og billedet vises kun i den elektriske søger.
Skærm(Manuel):
Den elektriske søger slukkes, og billedet vises altid på skærmen.

Tip!

  • Du kan tildele [FINDER/MONITOR]-funktionen til din foretrukne tast.
    MENU(Kamera- indstillinger2) → [Specialtast(Optag.)] → indstil [Væl. Finder/Monitor] til den foretrukne tast.
  • For at slå automatisk skift af visningen fra vha. øjesensoren skal du indstille [FINDER/MONITOR] til [Søger(Manuel)] eller [Skærm(Manuel)].