Intelligent auto

Kameraet optager med automatisk scenegenkendelse.

  1. Drej tilstandsknappen til (Autotilstand).
  2. MENU(Kamera- indstillinger1)→[Autotilstand][Intelligent auto].
  3. Ret kameraet mod motivet.
    Når kameraet har genkendt scenen, vises ikonet for den genkendte scene på skærmen.

  4. Juster fokuseringen og optag billedet.

Bemærk!

  • Produktet vil ikke genkende scenen, når du optager billeder med andre zoomfunktioner end optisk zoom.
  • Produktet genkender muligvis ikke scenen ordentligt under visse optageforhold.