Maksimumfarve

Indstiller den farve, som anvendes til maksimumsfunktionen under optagelse med Manuel fokus eller Direkte manuel fokus.

  1. MENU(Kamera- indstillinger1) → [Maksimumfarve] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Rød:
Forstærker omridset med rød.
Gul:
Forstærker omridset med gul.
Hvid:
Forstærker omridset med hvid.