Høj ISO SR (stillbillede)

Ved optagelse med høj ISO-følsomhed reducerer produktet støj, som bliver mere mærkbar, når produktets følsomhed er høj. Der vises muligvis en meddelelse under støjreduktionsbehandlingen. Du kan ikke optage flere billeder, før meddelelsen forsvinder.

 1. MENU (Kamera- indstillinger1)[Høj ISO SR] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Normal:
Aktiverer normal støjreduktion ved høj ISO.
Lav:
Aktiverer moderat støjreduktion ved høj ISO.
Fra:
Aktiverer ikke støjreduktion ved høj ISO. Vælg dette for at prioritere timingen af optagelsen.

Bemærk!

 • [Høj ISO SR] er ikke til rådighed i de følgende optagetilstande:
  • [Intelligent auto]
  • [Bedste auto]
  • [Valg af motiv]
  • [Panorering]
 • Når [Kvalitet] er indstillet til [RAW], er denne funktion ikke til rådighed.
 • [Høj ISO SR] fungerer ikke for RAW-billeder, når [Kvalitet] er [RAW og JPEG].