Wi-Fi-indstillinger: WPS-tryk

Hvis dit adgangspunkt er udstyret med Wi-Fi Protected Setup (WPS)-knappen, kan du nemt registrere adgangspunktet til dette produkt ved at trykke på Wi-Fi Protected Setup (WPS)-knappen.

  1. MENU (Trådløs) →[Wi-Fi-indstillinger][WPS-tryk].
  2. Tryk på WPS-knappen på det adgangspunkt, som du ønsker at registrere.

Bemærk!

  • [WPS-tryk] fungerer kun, hvis sikkerhedsindstillingen for dit adgangspunkt er indstillet til WPA eller WPA2, og dit adgangspunkt understøtter Wi-Fi Protected Setup (WPS)-knapmetoden. Hvis sikkerhedsindstillingen er indstillet til WEP, eller dit adgangspunkt ikke understøtter Wi-Fi Protected Setup (WPS)-knapmetoden, skal du udføre [Adgangspunktindst.].
  • Se betjeningsvejledningen for dit adgangspunkt eller kontakt administratoren for adgangspunktet angående detaljer om de tilgængelige funktioner og indstillinger for dit adgangspunkt.
  • Der kan muligvis ikke oprettes en forbindelse afhængigt af de omgivende forhold som f.eks. typen af vægmateriale, hvis der er en forhindring, eller pga. dårligt trådløst signal mellem produktet og adgangspunktet. Hvis dette sker, skal du ændre produktets placering eller flytte produktet tættere på adgangspunktet.