Brug af kontrolhjulet

 

  • Du kan vælge indstillingspunkter ved at dreje eller trykke på den øverste/nederste/venstre/højre side af kontrolhjulet. Dit valg bestemmes, når du trykker på midten af kontrolhjulet.
Standardindstillingerne for den øverste/nederste/venstre/højre side og midten af kontrolhjulet er som følger.
Øverste side: DISP (Visningsindstilling)
Nederste side: Ekspon.komp./Billedindeks (/)
Venstre side: Fremf.metode (/)
Højre side: ISO
Midten: Øje-AF
Du kan også tildele de ønskede funktioner til den nederste/venstre/højre side og midten af kontrolhjulet.
  • Under afspilning kan du få vist det næste/forrige billede ved at trykke på kontrolhjulets højre/venstre side, eller ved at dreje på kontrolhjulet.