Styring af kameraet vha. en Android-smartphone (SSID)

Du kan styre dette produkt vha. din smartphone ved at tilslutte din smartphone til kameraet vha. SSID'et og adgangskoden.

 1. MENU (Applikation) → [Applikationsliste] → [Smart fjernbetje. indlejret].
  QR code vises på skærmen af dette produkt.
 2. Tryk på (Slet)-knappen på dette produkt.
  Dette produkts SSID og adgangskode vises på skærmen af dette produkt.

 3. Start PlayMemories Mobile på din smartphone.
 4. Vælg modelnavnet på dette produkt (DIRECT-xxxx: xxxx).

 5. Indtast adgangskoden som vises på dette produkt.

  Smartphonen tilsluttes til produktet.
  • Du kan optage et billede vha. fjernbetjening, mens du kontrollerer kompositionen af billedet på skærmen af din smartphone.

Bemærk!

 • Radiobølgeinterferens kan muligvis opstå, da Bluetooth-kommunikationer og Wi-Fi-kommunikationer anvender det samme frekvensbånd. Hvis din Wi-Fi-tilslutning er ustabil, kan den muligvis forbedres ved at slå Bluetooth-funktionen på smartphonen fra. Hvis du gør dette, er funktionen til sammenkobling med stedinformation ikke til rådighed.
 • Når du optager film med en smartphone som en fjernbetjening, bliver skærmen på produktet mørkere. Du kan endvidere ikke anvende søgeren under optagelse af stillbilleder eller film.