Optagetider for film

Tabellen nedenfor viser de omtrentlige samlede optagetider ved brug af et hukommelseskort formateret med dette kamera. Værdierne kan muligvis variere afhængigt af optageforholdene og den anvendte type hukommelseskort.

Optagetiderne for når [Filformat] er indstillet til [XAVC S 4K], [XAVC S HD], og [AVCHD] er optagetider, når der optages med [Dobbelt videooptag.] indstillet til [Fra].

(h (time), m (minut))

8 GB 16 GB 32 GB 64 GB
XAVC S 4K 30p 100M/25p 100M 9 m 15 m 35 m 1 h 15 m
XAVC S 4K 30p 60M/25p 60M 15 m 30 m 1 h 2 h 5 m
XAVC S 4K 24p 100M * 9 m 15 m 35 m 1 h 15 m
XAVC S 4K 24p 60M * 15 m 30 m 1 h 2 h 5 m
XAVC S HD 120p 100M/100p 100M 9 m 15 m 35 m 1 h 15 m
XAVC S HD 120p 60M/100p 60M 15 m 30 m 1 h 2 h 5 m
XAVC S HD 60p 50M /50p 50M 15 m 35 m 1 h 15 m 2 h 35 m
XAVC S HD 30p 50M /25p 50M 15 m 35 m 1 h 15 m 2 h 35 m
XAVC S HD 24p 50M * 15 m 35 m 1 h 15 m 2 h 35 m
AVCHD 60i 24M(FX) /50i 24M(FX) 40 m 1 h 25 m 3 h 6 h
AVCHD 60i 17M(FH) /50i 17M(FH) 55 m 2 h 4 h 5 m 8 h 15 m
AVCHD 60p 28M(PS) /50p 28M(PS) 35 m 1 h 15 m 2 h 30 m 5 h 5 m
AVCHD 24p 24M(FX) /25p 24M(FX) 40 m 1 h 25 m 3 h 6 h
AVCHD 24p 17M(FH) /25p 17M(FH) 55 m 2 h 4 h 5 m 8 h 15 m
MP4 1080/60p 28M /1080/50p 28M 35 m 1 h 15 m 2 h 35 m 5 h 20 m
MP4 1080/30p 16M /1080/25p 16M 1 h 2 h 4 h 10 m 8 h 25 m
MP4 720/30p 6M /720/25p 6M 2 h 35 m 5 h 20 m 10 h 55 m 22 h

*Kun når [NTSC/PAL-vælger] er indstillet til NTSC.

 • Kontinuerlig optagelse er mulig i ca. 29 minutter (en produktspecificeret begrænsning).
  Den kontinuerlige optagetid kan muligvis variere i de følgende situationer:
  • Når filformatet er indstillet til MP4 (28M): Ca. 20 minutter (begrænset af en filstørrelse på 4 GB).
  • Når du optager film i slowmotion/hurtigmotion: Optagelse vil automatisk stoppe, når den optagede fil når ca. 29 minutter (den afspillede film når ca. 29 minutter). (Optagelse vil automatisk stoppe, når den optagede fil når ca. 15 minutter, hvis [Optageindstilling] er indstillet til [60p/50p], og [Billedfrekvens] er indstillet til [30fps/25fps].)
 • Tiderne for slowmotion/hurtigmotion-film er afspilningstider, ikke optagetider.

Bemærk!

 • Optagetiden for film varierer, da kameraet er udstyret med VBR (Variable Bit-Rate), som automatisk justerer billedkvaliteten afhængigt af optagescenen. Når du optager et motiv i hurtig bevægelse, er motivet mere tydeligt, men optagetiden er kortere, da der behøves mere hukommelse til optagelsen. Optagetiden varierer også afhængigt af optageforholdene, motivet og indstillingerne for billedkvalitet/-format.
 • Tiderne vist er optagetider vha. et Sony-hukommelseskort.

Bemærkninger om kontinuerlig filmoptagelse

 • Det kræver en masse strøm at foretage filmoptagelse i høj kvalitet eller kontinuerlig optagelse. Derfor stiger temperaturen inde i kameraet, især den for billedsensoren, hvis du fortsætter med at optage. I sådanne tilfælde vil kameraet slukke automatisk, da overfladen af kameraet er varmet op til en høj temperatur, som kan påvirke kvaliteten af billeder eller kameraets interne mekanisme.
 • De følgende værdier er de kontinuerlige tider, fra når kameraet begynder at optage, indtil kameraet stopper med at optage.
  Omgivelsestemperatur: 20°C
  • Kontinuerlig optagetid for film (HD): Ca. 29 minutter
  • Kontinuerlig optagetid for film (4K): Ca. 20 minutter

  Omgivelsestemperatur: 30°C
  • Kontinuerlig optagetid for film (HD): Ca. 29 minutter
  • Kontinuerlig optagetid for film (4K): Ca. 20 minutter

  Omgivelsestemperatur: 40°C
  • Kontinuerlig optagetid for film (HD): Ca. 29 minutter
  • Kontinuerlig optagetid for film (4K): Ca. 20 minutter

  [Auto sluk strøm-tmp]: [Standard]

  HD: XAVC S HD (60p 50M/50p 50M, ikke tilsluttet via Wi-Fi)

  4K: XAVC S 4K (24p 60M, ikke tilsluttet via Wi-Fi)

 • Varigheden af den tid, som er til rådighed for filmoptagelse, varierer med temperaturen, filformat-/optageindstillingen for film, Wi-Fi-netværksmiljø eller kameraets tilstand, inden du begynder at optage. Hvis du ofte omkomponerer eller optager billeder, efter der er tændt for strømmen, stiger temperaturen inde i kameraet, og den optagetid, som er til rådighed, vil være kortere.
 • Når -ikonet vises, er kameraets temperatur for høj.
 • Hvis kameraet stopper med at optage pga. temperaturen, skal du lade det være i noget tid med strømmen slået fra. Start med at optage efter temperaturen inde i kameraet er faldet fuldstændigt.
 • Hvis du overholder de følgende punkter, vil optagetiden være længere.
  • Opbevar kameraet væk fra direkte sollys.
  • Sluk for kameraet, når det ikke anvendes.
 • Når [Filformat] er indstillet til [AVCHD], er filstørrelsen for film begrænset til ca. 2 GB. Hvis filmens filstørrelse når ca. 2 GB under optagelse, oprettes der automatisk en ny filmfil.
 • Når [Filformat] er indstillet til [MP4], er filstørrelsen for film begrænset til ca. 4 GB. Hvis filmens filstørrelse når ca. 4 GB under optagelse, stopper optagelsen automatisk.