Oprettelse af Blu-ray-diske fra film i HD-billedkvalitet

Du kan oprette Blu-ray-diske, som kan afspilles på enheder, der kan afspille Blu-ray-diske (som f.eks. SonyBlu-ray-diskafspillere eller PlayStation 3 osv.).

A. Sådan oprettes vha. en computer

Med en Windows-computer kan du kopiere film importeret til computeren og oprette Blu-ray-diske vha. PlayMemories Home.
Din computer skal være i stand til at oprette Blu-ray-diske.
Når du opretter en Blu-ray-disk for første gang, skal du tilslutte dit kamera til computeren vha. et USB-kabel. Den nødvendige software tilføjes automatisk til din computer. (Der kræves en internetforbindelse.)

Se hjælpevejledningen til PlayMemories Home angående detaljer om hvordan du opretter en disk vha. PlayMemories Home.

B. Sådan oprettes med en anden enhed end en computer

Du kan også oprette Blu-ray-diske vha. en Blu-ray-optager osv.
Se enhedens betjeningsvejledning angående detaljer.

Bemærk!

  • Når du opretter Blu-ray-diske vha. PlayMemories Home fra film optaget i filmformaterne XAVC S eller MP4, omdannes billedkvaliteten til 1920×1080 (60i/50i), og det er ikke muligt at oprette diske med den oprindelige billedkvalitet.
    For at optage film med den originale billedkvalitet skal du kopiere film til en computer eller et eksternt medie.
  • For at oprette en Blu-ray-disk ud fra film optaget i filmformatet AVCHD med [Optageindstilling] indstillet til [60p 28M(PS) ]/[50p 28M(PS) ], er du nødt til at anvende en enhed, som er kompatibel med AVCHD-format ver. 2.0. Den oprettede Blu-ray-disk kan kun afspilles på en enhed, som er kompatibel med AVCHD-format ver. 2.0.