Format (stillbillede)

  1. MENU (Kamera- indstillinger1) → [Format] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

3:2:
Egnet til standardudskrifter.
16:9:
Til visning på et hdtv.