Indsætning/fjernelse af batteriet

  1. Åbn batteri-/hukommelseskortdækslet.

  2. Indsæt batteriet, mens du trykker på låsemekanismen (A) med spidsen af batteriet, indtil batteriet låses på plads.

  3. Luk dækslet.

Sådan fjernes batteriet

Sluk for kameraet og tryk på låsemekanismen (A), og fjern derefter batteriet. Pas på ikke at tabe batteriet.