Fordelene ved automatisk optagelse

Dette kamera er udstyret med de følgende to automatiske optagetilstande: [Intelligent auto], og [Bedste auto].

(Intelligent auto):
Giver dig mulighed for at optage med automatisk scenegenkendelse.

(Bedste auto):
Giver dig mulighed for at optage med automatisk scenegenkendelse. Denne tilstand optager klare billeder af mørke scener eller scener med modlys.


Bemærk!

  • I tilstanden [Bedste auto] tager optageprocessen længere, da produktet opretter et sammensat billede. I dette tilfælde høres lukkerlyden flere gange, men der optages kun ét billede.
  • For [Intelligent auto]- og [Bedste auto]-tilstand indstilles de fleste funktioner automatisk, og du kan ikke selv justere indstillingerne.