Objektivkompen.: Krom. ab.-kompens.

Reducerer farveafvigelsen i skærmens hjørner, som er forårsaget af visse egenskaber ved objektivet.

  1. MENU(Kamera- indstillinger1)[Objektivkompen.][Krom. ab.-kompens.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Auto:
Reducerer automatisk farveafvigelsen.
Fra:
Kompenserer ikke for farveafvigelsen.

Bemærk!

  • Denne funktion er kun til rådighed ved brug af et objektiv, som er kompatibelt med automatisk kompensation.