PlayMemories Camera Apps

Du kan tilføje de ønskede funktioner til dette produkt ved at tilslutte til websiden for download af applikationer (PlayMemories Camera Apps) via internettet.

  • Tryk på MENU(Applikation)[Introduktion] angående information om tjenesten og lande og regioner hvor den er til rådighed.