Start af den downloadede applikation (Applikationsliste)

Start en applikation som er blevet downloadet fra websiden for download af applikationer PlayMemories Camera Apps.

  1. MENU(Applikation) → [Applikationsliste] → applikation som ønskes startet.

Tip!

Sådan startes applikationer hurtigere

Tildel [Download appli.] og [Applikationsliste] til den brugertilpassede tast. Du kan starte applikationer eller få vist applikationslisten ved blot at trykke på den brugertilpassede tast, mens skærmen med optageoplysninger vises.