Øje-AF

Kameraet fokuserer på motivets øjne, når du fortsætter med at trykke på knappen.

 1. MENU → (Kamera- indstillinger2) → [Specialtast(Optag.)] → ønsket tast, tildel derefter [Øje-AF]-funktionen til tasten.
 2. Ret kameraet mod en persons ansigt og tryk på den knap, som du har tildelt [Øje-AF]-funktionen til.
 3. Tryk på udløserknappen, mens du trykker på knappen.

Tip!

 • Når kameraet fokuserer på øjnene, vises der en registreringsramme over øjnene. Hvis fokustilstanden er indstillet til [Enkeltbilled-AF], forsvinder rammen efter et stykke tid.

Bemærk!

 • Kameraet er muligvis ikke i stand til at fokusere på øjnene afhængigt af omstændighederne, som f.eks. når der ikke kan detekteres nogen øjne inden i autofokusområdet. I sådanne tilfælde registrerer kameraet et ansigt og fokuserer på ansigtet.
 • Hvis kameraet ikke kan detektere ansigtet på en person, kan du ikke anvende [Øje-AF].
 • Afhængigt af omstændighederne kan du ikke anvende [Øje-AF], som f.eks. når [Fokustilstand] er indstillet til [Manuel fokus].
 • Funktionen [Øje-AF] fungerer muligvis ikke ordentligt i de følgende situationer:
  • Når personen har solbriller på.
  • Når pandehåret dækker for personens øjne.
  • Under forhold med svag belysning eller modlys.
  • Når øjnene er lukkede.
  • Når personen befinder sig i skyggen.
  • Når personen er ude af fokus.
  • Når personen bevæger sig for meget.
 • Hvis personen bevæger sig for meget, vises registreringsrammen muligvis ikke korrekt over deres øjne.