Ind. berørplade.områ

Indstiller det område som skal anvendes til berøringspladebetjeninger, når der optages med søgeren. Du kan forhindre utilsigtede betjeninger forårsaget af din næse e.l., som berører skærmen.

  1. MENU (Opsætning) → [Ind. berørplade.områ] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Hele skærmen:
Anvender hele skærmen som berøringspladen.
Højre 1/2 område:
Anvender kun den højre halvdel af skærmen som berøringspladen.
Højre 1/4 område:
Anvender kun den højre fjerdedel af skærmen som berøringspladen.