Identificering af dele

Når objektivet er fjernet

 1. Udløserknap
 2. Fjernbetjeningssensor
 3. Wi-Fi-antenne (indbygget)
 4. ON/OFF (Strøm)-kontakt
 5. Selvudløserlampe/AF-lampe
 6. Objektivfrigørelsesknap
 7. Mikrofon*
 8. Fatning
 9. Billedsensor**
 10. Objektivkontakter**

*Dæk ikke for denne del under filmoptagelse. Dette kan medføre støj eller sænke lydstyrken.

**Rør ikke direkte ved denne del.

 1. Multiinterface-tilbehørssko*
  • Visse tilbehør kan muligvis ikke komme helt ind og rager ud fra multiinterface-tilbehørsskoen bagtil. Men når tilbehøret når den forreste ende af skoen, er tilslutningen gennemført.
 2. Mærke for billedsensorposition
  • Billedsensoren er den sensor, som konverterer lys til et elektrisk signal. -mærket viser placeringen af billedsensoren. Når du måler den præcise afstand mellem kameraet og motivet, skal du se positionen af den vandrette linje.
   Afstanden fra objektivets kontaktoverflade til billedsensoren er ca. 18 mm.

  • Hvis motivet er tættere på end den mindste optagetilstand for objektivet, kan fokuseringen ikke bekræftes. Sørg for, at der er tilstrækkelig afstand mellem motivet og kameraet.
 3. Krog til skulderrem
  • Monter begge remmens ender på kameraet.

 4. Højttaler
 5. Blitz
  • Tryk på (Pop op-blitz)-knappen for at anvende blitzen. Blitzen popper ikke automatisk op.
  • Når du ikke anvender blitzen, skal du trykke den tilbage ind i kamerahuset.
 6. C2-knap (Brugertilpasningsknap 2)
 7. C1-knap (Brugertilpasningsknap 1)
 8. Tilstandsknap

  (Autotilstand) /P (Auto programmeret) / A (Blændeprioritet) / S (Lukkerhast.prior.) / M (Manuel eksp.) / 1/2 (Hukom.genkald.)/ (Film/S&H-motion) / (Panorering) / SCN (Valg af motiv)

 9. Kontrolvælger
  • Du kan hurtigt justere indstillingerne for hver enkelt optagetilstand.
 10. Multi/Mikro-USB-terminal*
  • Denne terminal understøtter mikro-USB-kompatible enheder.
 11. Opladelampe
 12. HDMI-mikro-jackstik
 13. (Mikrofon)-stik
  • Når der tilsluttes en ekstern mikrofon, slukker den interne mikrofon automatisk. Hvis den eksterne mikrofon er en type, som strømforsynes via stikket, forsynes strømmen til mikrofonen fra kameraet.

*For detaljer om kompatibelt tilbehør til multiinterface-tilbehørsskoen og Multi/Mikro-USB-terminalen skal du besøge Sony-websiden, eller konsultere din Sony-forhandler eller et lokalt autoriseret Sony-serviceværksted. Du kan også anvende tilbehør, som er kompatible med tilbehørsskoen. Betjeninger med andre producenters tilbehør garanteres ikke.

 1. Øjesensor
 2. Søger
 3. Øjestykkedel
  • Ikke monteret på kameraet på fabrikken. Det anbefales, at du monterer øjestykkedelen, når du har til hensigt at anvende søgeren.
  Montering/fjernelse af øjestykkedelen

  Ret øjestykkedelen ind med rillen på søgeren og skub det ind på plads.

  For at fjerne øjestykkedelen skal du tage fat i den på venstre og højre side og løfte den op.

  • Fjern øjestykkedelen når du monterer et tilbehør (sælges separat) til multiinterface-tilbehørsskoen.
 4. Skærm (Til berøringsbetjening: Berøringspanel/Berøringsplade)
  • Du kan justere skærmen ind på en vinkel, der er nem at se, og optage fra enhver position.

  • Du er muligvis ikke i stand til at justere skærmvinklen afhængigt af den type stativ, du anvender. I sådan et tilfælde skal du løsne stativskruen en enkelt gang for at justere skærmvinklen.
 5. Dioptri-justeringsknap
  • Juster dioptri-justeringsknappen i overensstemmelse med dit syn, indtil visningen står helt klar i søgeren. Hvis det er svært at betjene dioptri-justeringsknappen, skal øjestykkedelen tages af, inden knappen betjenes.

 6. (Pop op-blitz)-knap
 7. MENU-knap
 8. AF/MF/AEL-skifteknap
 9. Til optagelse: AF/MF-knap/AEL-knap
  Til visning: (Forstør)-knap
 10. MOVIE (Film)-knap
 11. Til optagelse: Fn (Funktion)-knap
  Til visning: (Send til smartphone)-knap
  • Du kan få vist skærmen for [Send til smartphone] ved at trykke på denne knap.
 12. Kontrolhjul
 13. Midterknap
 14. Til optagelse: C3-knap (Brugertilpasningsknap 3)
  Til visning: (Slet)-knap
 15. (Afspilning)-knap

 1. (N-mærke)
  • Dette mærke angiver berøringspunktet for tilslutning af kameraet og en smartphone med NFC-funktion.

  • NFC (Near Field Communication) er en international standard for trådløs kommunikationsteknologi over kort afstand.
 2. Tilslutningspladens dæksel
  • Brug dette ved brug af en AC-PW20-lysnetadapter (sælges separat). Sæt tilslutningspladen ind i batterirummet, og før derefter ledningen gennem tilslutningspladens dæksel som vist nedenfor.

  • Sørg for, at ledningen ikke kommer i klemme, når du lukker dækslet.
 3. Stativgevindhul
  • Brug et stativ med en skrue, som er mindre end 5,5 mm lang. Ellers kan du ikke fastgøre kameraet ordentligt, og der kan opstå beskadigelse af kameraet.
 4. Aktivitetslampe
 5. Batteri-/hukommelseskortdæksel
 6. Hukommelseskortåbning
 7. Låsemekanisme til batteri
 8. Åbning til batteriindsættelse