Optagelse af en grundlæggende hvid farve i [Specialopsætning]-tilstand

I en scene hvor det omgivende lys består af flere typer lyskilder, anbefales det, at du anvender den brugerdefinerede hvidbalance for at kunne gengive hvidheden nøjagtigt.Du kan registrere 3 indstillinger.

 1. MENU (Kamera- indstillinger1) → [Hvidbalance][Specialopsætning].
 2. Hold produktet, så det hvide område fuldstændig dækker cirklen i midten af skærmen, og tryk derefter på midten af kontrolhjulet.
  Efter lukkerlyden har bippet, vises kalibrerede værdier (farvetemperatur og farvefilter).
 3. Vælg et registreringsnummer vha. kontrolhjulets venstre/højre side, og tryk derefter på midten.
  Skærmen vender tilbage til visning af optageinformationen, mens den gemte brugerdefinerede hvidbalanceindstilling bevares.
  • Den registrerede brugertilpassede hvidbalanceindstilling vil forblive husket, indtil den overskrives af en anden indstilling.

Bemærk!

 • Meddelelsen [Brugerdef. hvidbalance fejl] angiver, at værdien er i det uventede område, som for eksempel når motivet er for levende. Du kan registrere indstillingen på dette punkt, men det anbefales, at du indstiller hvidbalancen igen. Når der er indstillet en fejlværdi, bliver indikatoren orange på visningen af optageinformationen. Indikatoren vises i hvid, når den indstillede værdi er i det forventede område.
 • Hvis du anvender en blitz, når du optager et billede, vil den brugertilpassede hvidbalance blive registreret med blitzlyset. Optag billeder med en blitz, når du genkalder en indstilling registreret med blitzen.