Objektivkompen.: Forvræng.kompens.

Kompenserer for forvrængningen på skærmen, som er forårsaget af visse egenskaber ved objektivet.

  1. MENU(Kamera- indstillinger1)[Objektivkompen.][Forvræng.kompens.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Auto:
Kompenserer automatisk for forvrængning på skærmen.
Fra:
Kompenserer ikke for forvrængning på skærmen.

Bemærk!

  • Denne funktion er kun til rådighed ved brug af et objektiv, som er kompatibelt med automatisk kompensation.
  • Afhængigt af det monterede objektiv er [Forvræng.kompens.] fastsat til [Auto], og du kan ikke vælge [Fra].